Panier : Total 0 CHF

Frittes - Frittes

Frittes
- anciennes frittes: M1 - M2 - M3 - M74 0.00 ajouter au panier

 • M 1 = Na2O:0.357 K2O:0.043 CaO:0.525 MgO:0.027 BaO:0.048 Al2O3:0.171 SiO2:2.398 B2O3:0.627
 • M 2 = Na2O:0.436 K2O:0.125 CaO:0.439 Al2O3:0.211 SiO2:2.679 B2O3:0.733
 • M 3 = Na2O:0.417 K2O:0.214 CaO:0.366 MgO:0.002 Al2O3:0.205 SiO2:1.884 B2O3:0.452
 • M 74 = K2O:0.10 CaO:0.45 PbO:0.45 SiO2:1.50 B2O3:0.45

M 0044 - Fritte M 44 ajouter au panier

 • fritte au baryum
 • toxicité 3
 • DEP 855°C
 • BaO:1.0 Al2O3:0.51 SiO2:3.0
 • PM 326

M 0070 - Fritte M 70 ajouter au panier

 • monosilicate de plomb
 • toxicité 3
 • DEP 455°C
 • PbO:1.00 SiO2:1.00
 • PM 283

M 0072 - Fritte M 72 ajouter au panier

 • bisilicate de plomb
 • toxicité 3
 • DEP 545°C
 • PbO:1.00 Al2O3:0.06 SiO2:1.89
 • PM 343

M 0085 - Fritte M 85 ajouter au panier

 • Fritte Boro-alcaline
 • toxicité -
 • DEP 505°C
 • Na2O:1.00 SiO2:8.25 B2O3:4.71
 • PM 885

M 0095 - Fritte M 95 ajouter au panier

 • Fritte au zinc
 • toxicité -
 • DEP 590°C
 • Na2O:0.11 ZnO:0.77 MgO:0.12 Al2O3:0.09 SiO2:1.08 B2O3:0.19
 • PM 162

M 0460 - Fritte M 460 ajouter au panier

 • Fritte plombo-boracique
 • toxicité 3
 • DEP 495°C
 • PbO:1.00 SiO2:0.50 B2O3:1.50
 • PM 358

M 0759 - Fritte M 759 ajouter au panier

 • fritte boro-alcaline
 • toxicité -
 • DEP 548°C
 • Na2O:1.00 SiO2:3.05 B2O3:2.02
 • PM 413

M 0864 - Fritte M 864 ajouter au panier

 • fritte raku
 • toxicité -
 • DEP 565°C
 • Na2O:1.00 Al2O3:0.20 SiO2:3.50 B2O3:1.50
 • PM 397

M 1233 - fritte M 1233 ajouter au panier

 • fritte alcaline
 • toxicité -
 • DEP 503°C
 • Na2O:0.40 K2O:0.30 CaO:0.30 Al2O3:0.03 SiO2:2.40
 • PM 217

M 1511 - fritte M 1511 ajouter au panier

 • fritte boro-alcaline plombeuse
 • toxicité 3
 • DEP 504°C
 • Na2O:0.50 PbO:0.50 SiO2:1.50 B2O3:1.00
 • PM 303

M 9152 - fritte M 9152 ajouter au panier

 • Fritte boro-calcique
 • toxicité -
 • DEP 660°C
 • CaO:1.00 Al2O3:0.11 SiO2:0.15 B2O3:1.00
 • PM 146

Up

© Nash design